28 15 60 25 kbuur@mail.dk

Nedbrydning

Et af Kolind Entreprenørforretnings specialer er nedbrydning. Vi nedbryder mure, bygninger og lignende i alle størrelsesordner.
Vi har mandskabet, kompetencerne og maskinerne til at tage os af netop din nedbrydningsopgave. Vi dækker store dele af Jylland, men nedbryder primært på Djursland og i omegnen af Århus. Vi afskaffer materiale miljørigtigt og genbruger mest muligt. 

Nedrivning privat øjemed

Vi har stor erfaring at trække på, når vi står for din nedrivningsopgave. Vi har revet store staldbygninger ned i privat regi. Desuden tager vi os også af nedbrydning for virksomheder eller for kommune.
Små opgaver er også meget velkomne. Skal du eksempelvis have brækket fundamentet op på et mindre haveskur, klarer vi også den. Vi afskaffer naturligvis alt byggeaffald og rydder ordentligt op.

Kontakt os

Vi dækker Djursland samt Østjylland, men kontakt os også gerne, hvis du har en opgave til os, som ikke ligger inden for dette geografiske område, så ser vi nærmere på det.

28 15 60 25

Skarresøvej 6 • 8560 Kolind

Vores Kompetencer

Kloak

Jordarbejde

Nedbrydning

Vognmand

Primære arbejdsområder

Udover alle tænkelige opgaver inden for kloakfaget tilbyder vi også nedbrydning, gravearbejde, belægningsarbejder, støbearbejde samt vintertjenester som snerydning med kost samt saltning.

Vi har mange års erfaringen på alle områderne, hvorfor du er sikret kvalitet og ordentlig service til en rimelig pris, hvis du vælger Kolind Entreprenørforretning som din samarbejdspartner.

Specialmaskiner

Hos Kolind Entreprenørforretning har vi investeret i både knuseanlæg og jordsorteringsmaskiner. Så kontakt os, hvis du har brug for at få sorteret sand, jord eller grus.
Vi fungerer også som både under- eller hovedentreprenør på diverse opgaver inden for vores felt.
Kontakt os på tlf. 28 15 60 25 for yderligere information.